Podmínky půjčení

Všeobecné podmínky

Minimální věk 22 let, řidičský průkaz skupiny B a dva roky řidičské praxe, předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Nájemcem je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická.

Vůz smí nájemce řídit pouze sám, použije-li k řízení druhou osobu, odpovídá za způsobené škody nájemce.

Půjčování obytných vozů je možné jen do států vyznačených na zelené kartě pojišťovny a do zemí kde platí havarijní pojištění vozidla Zákaz veškerých úprav ve vozidle jako např. polepování, vrtání, šroubování a demontování částí, … atd.

Umytí zvenku požadujeme jen při silném znečištění exteriéru (usnadnění identifikace případného mechanického poškození auta zvenku).

Storno podmínky

60 dní před zapůjčením 20%, 30 dnů - 50%, 15 dnů - 80%, v den začátku pronájmu 100% ... ze zálohy. Manipulační storno poplatek 1500 Kč se účtuje vždy. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

Havárie a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události. V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.

Vůz je vybaven kartou asistenční služby ÚAMK, nájemce telefonicky zavolá na tuto službu a vyčká jejich pokynů. Při nehodě je vždy nutné volat také právní službu DAS, která pomůže nájemci s komunikací a problémy a taktéž je povinnen informovat majitele obytného vozu.

Pojištění

Vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %. Nejméně však 20.000 Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Při poškození nebo ztrátě vybavení či součásti interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje. Stejně tak při vniknutí, kde bude škoda třetí osobou, tam jdou veškeré výdaje spojené s touto škodou na vrub nájemci.

Škody do 20.000 Kč také ne. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce.

Servis a kontrola

Vozy mají servisní knihu, podle které se pravidelně provádí kontrola a stav vozidla, brzd, kapalin a motorové části. Tato kontrola se provádí po každém vrácení vozu, aby byl připraven pro následujícího zákazníka.